Imprimare
PDF

Declaraţia Ambasadei SUA de Ziua Mondială a Libertăţii Presei


Astăzi îi onorăm pe numeroşii jurnalişti şi membri ai presei care şi-au dedicat vieţile, adesea cu mari riscuri, promovării transparenţei şi răspunderii în întreaga lume, inclusiv în România. Ameninţările recente la adresa reporterilor de investigaţie din România nu îşi au locul într-o civilizaţie democratică, occidentală. 

 

Jurnaliştii de investigaţie profesionişti şi poveştile pe care ei le prezintă societăţii, uneori critice, deloc măgulitoare sau care demască, reprezintă o componentă vitală a unei guvernări democratice şi a succesului economic pentru toate ţările membre NATO, inclusiv România. Instituţiile de presă responsabile au un rol important în slujirea interesului public. Stimulând existenţa unei prese libere, cetăţenii şi comunităţile sunt mai bine informaţi, mai activi şi mai implicaţi în procesul decizional politic şi îşi pot trage mai bine guvernul la răspundere.

Libertatea de exprimare, şi, deopotrivă, statul de drept, egalitatea, umanitatea şi respectul reprezintă fundamentele pe care sunt întemeiate statele democratice. Presa şi independenţa judiciară stau la baza alianţei noastre NATO.

De Ziua Mondială a Libertăţii Presei ne reînnoim angajamentul faţă de promovarea şi protejarea unei prese libere. Ne exprimăm solidaritatea cu reporterii români responsabili şi curajoşi, care rezistă la presiuni şi ameninţări în Bucureşti şi în diferite judeţe. Promovarea unei prese libere înseamnă că suntem mai puternici împreună, că luăm atitudine pentru dreptul la adevăr şi pentru vieţi mai prospere şi mai sigure.

U.S. Embassy Statement
on World Press Freedom Day

May 3, 2019

Today, we honor the many journalists and media actors who have dedicated their lives, often at great risk, to promote transparency and accountability throughout the world, including in Romania as well.  Recent threats against Romanian investigative reporters have no place in a democratic, Western civilization.  Professional investigative journalists and the stories they bring to society – while at times critical, unflattering, or exposing – are a key component of democratic governance and economic success for all NATO countries, including Romania.  Responsible media have a great role in serving the public interest.   By fostering a free press, citizens and communities are more informed, active and engaged in political decision-making, and can better hold their government accountable. 

Freedom of expression, as well as rule of law, equality, humanity, and respect are the foundations upon which democratic states are built.  Media and judicial freedom are at the heart of our NATO alliance. 

On the anniversary of World Press Freedom Day, we renew our commitment to promoting and protecting a free press.  We express our solidarity with responsible and brave Romanian reporters who resist pressures and threats in Bucharest as well as in various counties.  Promoting a free press means that we are stronger together, that we stand up for the right to truth and for better, more prosperous and secure lives. 

***

Public Diplomacy – Press Office
U.S. Embassy-Bucharest
Tel: 004(0) 21 200 3695
Fax: 004(0) 21 2 00 3723
Website: https://ro.usembassy.gov/