Imprimare
PDF

Licitatie consultanta

Firma Avensa Consulting va oferi servicii de consultanţă în cadrul proiectului "Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite cetăţenilor judeţului Iaşi, prin dezvoltarea capacităţii de gestionare a informaţiei la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi şi facilitarea comunicării inter-instituţionale PLUS (Prefect, Logic, Unitar, Sistematic)".

"În cadrul proiectului european a fost organizată licitaţia pentru serviciile de consultanţă. Această procedură a fost câştigată de o firmă ieşeană. Contractul a fost semnat în această săptămână. Oferta financiară a fost de 150.000 de lei, fără TVA. A fost declarată câştigătoare cea mai bună ofertă din punct de vedere financiar. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de doi ani. La licitaţie nu au fost depuse contestaţii", a declarat subprefectul Bogdan Abalaşi. La licitaţia pentru atribuirea contractului de servicii de consultanţă pentru managementul proiectului au fost depuse în total şapte oferte. Au participat la licitaţie societăţile European Project Consulting, Expert Proiect 2002, Avensa Consulting, Fia Test, Cronos Consulting, Konsent, Euro Management Group. Prevederea bugetară a fost de 430.000 lei, fără TVA. Proiectul este co-finanţat prin Fondul Social European, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, în calitate de ordonator principal de credite pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional ”Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 3.330.408,00 lei. Proiectul se implementează pe o perioadă de 24 de luni.           Obiectivul principal al proiectului este de a furniza servicii publice de calitate şi eficientizarea activităţii din Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, prin optimizarea fluxurilor informaţionale inter şi intra-instituţionale şi îmbunătăţirea comunicării cu instituţiile publice la nivel judeţean.

 

 

Felix GUZGĂ,

Purtător de cuvânt Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi