Imprimare
PDF

Înființarea centurii ușoare de ocolire a municipiului lași, dezbătută în ședința de joi


Consilierii județeni vor dezbate în ședința de joi, 13 august 2020, realizarea proiectulul privind înființarea centurii ușoare de ocolire a municipiului lași.
 
Obiectivul general îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea a 73,081 km de drumuri judeţene aflate în proximitatea rețelei TEN-T (reţeaua trans-europeană de transport) şi conectarea a şapte unităţi administrativ teritoriale urbane şi rurale la această rețea.
Astfel, vor fi reabilitate :
– DJ248B Vânători – Lețcani în lungime de 16,32km;
– DJ 248A Voinesti in lungime de 2,21 km;
– DJ 248F Voinesti – Mânjești-Budești în lungime de 6,007 km
– DJ 248C Budești – Piciorul Lupului – Ciurea în lungime de 10,486 km;
– DJ 248D Ciurea Bârnova – Tomești – Holboca în lungime de 19,069 km
– DJ 249 A Limita Mun. Iași – Holboca (Intersecție DJ 248D) în lungime de 2,415 km
și 16,573 km de drum comunal care va fi preluat în domeniul public al județului Iași : Lețcani-Voinești (int. DN28 Cogeasca-Cucuteni-Scoposeni-Horlești-Lungani-Voinești (int. DJ248A). Valoarea estimată a proiectului este de 45.000.000 euro.
În dezbaterea consilierilor va fi și alocarea sumei de 20.000 din bugetul local al județului lasi pe anul 2020 pentru modernizarea drumului județean 249 D: intersecție DJ 249 E – Moreni – Prisăcani – Măcărești- Grozești – intersecție DJ 244 F și a sumei de 6.115,10 mii lei pentru modernizarea DJ 280D: intersectie DN 28A (Ruginoasa) Helesteni. În cadrul întrunirii va fi supusă la vot și alocarea sumei de 10.000 mii lei pentru modernizarea celor 12, 9 km de drum județean DJ 282 F: DJ 282 C – Andrieșeni.