Imprimare
PDF

Daniel Șandru, profesor la UPA, va fi premiat de Academia Română pentru cartea „Reinventarea ideologiei”

 


Cartea Reinventarea ideologiei, scrisă de Conf.univ.dr. Daniel Șandru, cadru didactic la Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași, publicată, în anul 2009, la Editura Institutul European va primi joi, 15 decembrie 2011, Premiul „Ion Petrovici” al Academiei

 Române(http://www.acad.ro/com2011/pag_com11_1215.htm). Reinventarea ideologiei nu este premiată pentru prima dată, cărții lui Daniel Șandru fiindu-i decernate, în acest an, alte două premii importante: Premiul „Lumea de Mâine”, acordat unui tânăr cercetător în domeniul științelor politice de către revista Sfera Politicii (pe data de 5 mai 2011) și, respectiv, Premiul Revistei Transilvania pentru filosofie politică (pe data de 9 decembrie 2011). „Premiul Ion Petrovici al Academiei Române vine să încununeze, la un nivel de maxim prestigiu intelectual, activitatea de cercetare științifică pe care am desfășurat-o în context doctoral și pe care am redat-o între copertele unei cărți ce își propune să redimensioneze modul de înțelegere a unui concept care, pe parcursul ultimelor două secole, a fost plasat într-o nemeritată ambiguitate semantică, atunci când nu a fost negativizat, pe urmele interpretării marxiste, în mod excesiv. Este vorba despre un demers epistemologic și filosofico-politic care intenționează să fundamenteze, în viitor, o posibilă teorie integrată a ideologiei. Tocmai de aceea, recunoașterea meritului contribuției științifice pe care o aduce această lucrare de către Academia Română, prin acordarea Premiului Ion Petrovici, se constituie pentru mine într-o extraordinară datorie intelectuală pe care vreau ca, prin cercetările în curs și prin cele viitoare, să o duc la bun sfârșit”, susține Conf.univ.dr. Daniel Șandru. La ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române, care va avea loc joi, 15 decembrie 2011, de la ora 12.00, la București, în Aula celei mai prestigioase instituții științifice românești, în cadrul adunării generale a membrilor Academiei, vor participa, alături de laureatul premiului, Rectorul UPA din Iași, Prof.univ.dr. Doru Tompea, precum și Președintele instituției, Conf.univ.dr. Sorin Bocancea. Daniel Șandru s-a născut în Fălticeni, județul Suceava, pe 4 septembrie 1975. Licențiat în Filosofie, ca șef de promoție (1999), la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a absolvit ulterior și specializarea Științe Politice (2001) în cadrul aceleiași instituții. Are un Master în Filosofie Politică la aceeași universitate (absolvit în anul 2000), iar în anul 2008 a obținut un Doctorat Magna cum Laude în Filosofie, cu teza Valențe epistemologice ale conceptului de ideologie. A urmat stagii de specializare și documentare în științe politice și filosofie politică la Universiteit Utrecht, Olanda (1999), Universität Konstanz (2010) și Humboldt-Universität zu Berlin (2011), Germania. Din 1999 a început și cariera didactică universitară, fiind în prezent conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași, instituție în cadrul căreia deține funcția de Director al Departamentului de Relații Publice și Imagine Universitară. În anul universitar 2010-2011 a fost profesor asociat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, unde a predat cursuri de Filosofie Politică și Ideologii Politice. Din anul 2010 este bursier postdoctoral al Academiei Române, Filiala Iași, în cadrul Proiectului POSDRU Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective, cu o temă vizând Coordonatele ideologice ale cunoașterii sociale. Este membru al International Political Science Association și al International Sociological Association. În afară de lucrarea Reinventarea ideologiei (2009), a mai publicat cărțile Sub semnul paradoxului cotidian (publicistică, 2010), Teorie politică și ideologie (curs universitar, 2011) și Concepte și modele în știința politică (coautor, 2001). A coordonat (împreună cu Sorin Bocancea), volumele Mass-media și democrația în România postcomunistă și Totalitarismul. De la origini la consecințe, ambele publicate în 2011 și are în pregătire cărțile Modele ale ideologiei și Ideologie și imaginar simbolic. A fost redactor-șef al revistei Opinia studențească (1998), fiind în prezent book-reviewer al CEU Political Science Journal (Budapesta), peer-reviewer al revistei Transilvania (Sibiu), redactor al revistei Sfera Politicii (București), colaborator al revistei Observator Cultural și redactor-șef al revistei Polis. A.S.