Imprimare
PDF

IMPORTANTE ŢĂRI PARTENERE FAC APEL LA ROMÂNIA SĂ IA ÎN CONSIDERARE POTENŢIALUL IMPACT NEGATIV AL AMENDAMENTELOR LA LEGISLAŢIA PENALĂ


Primiţi declaraţia de mai jos în numele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Elveţiei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Suediei şi Statelor Unite ale Americii:

 

Noi, partenerii şi aliaţii internaţionali ai României, facem apel la toate părţile implicate în modificarea Codului Penal şi a Codului de procedură penală să evite schimbările care ar slăbi statul de drept sau capacitatea României de a lupta împotriva infracţionalităţii şi corupţiei. România a demonstrat un progres considerabil în combaterea corupţiei şi construirea unui stat de drept eficient. Îi încurajăm pe români să continue pe această cale. Partenerii UE evocă de asemenea concluziile Consiliului European privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare, din 12 decembrie 2017, care solicitau României să îşi concentreze eforturile asupra consolidării progreselor obţinute, să evite orice pași înapoi şi să apere independenţa judecătorilor şi procurorilor. Urmărim cu atenţie schimbările la codurile penal şi de procedură penală şi ne menţinem îngrijorarea că mai multe dintre ele pot împiedica cooperarea internaţională în domeniul aplicării legii şi pot afecta negativ lupta împotriva infracţiunilor violente, a infracţionalităţii organizate transfrontaliere, a infracţiunilor financiare şi a traficului de droguri şi de fiinţe umane. Încurajăm toate părţile implicate să reexamineze răspunsul experţilor juridici români precum Consiliul Superior al Magistraturii şi să solicite sprijinul experţilor juridici internaţionali cum sunt Grupul Statelor împotriva Corupţiei şi Comisia de la Veneţia. https://go.usa.gov/xUC6U

                                                                            

June 28, 2018

 

MAJOR PARTNER COUNTRIES CALL UPON ROMANIA TO CONSIDER POTENTIAL NEGATIVE IMPACT OF CRIMINAL LAW AMENDMENTS

 

On behalf of Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Luxemburg, the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, and the United States please receive the statement below:

We, Romania’s international partners and allies, call on all parties involved in amending Romania’s criminal and criminal procedure codes to avoid changes that would weakenthe rule of law or Romania’s ability to fight crime or corruption.  Romania has shown considerable progress in combatting corruption and building effective rule of law.  We encourage Romanians to continue on this path.  EU partners also recall the Council conclusions on the Cooperation and Verification Mechanism of 12 December 2017 calling on Romania to focus its efforts on further consolidating progress made, avoid taking any steps backwards, and safeguard the independence of judges and prosecutors.  We are following closely the changes to the criminal codes and remain concerned that several are likely to impede international law enforcement cooperation and negatively impact the fight against violent crime, transnational organized crime, financial crimes, and drug and human trafficking.  We encourage all parties involved to reconsider feedback provided by domestic legal experts such as the Superior Council of Magistracy, and to seek support from international legal experts such as the Group of States Against Corruption and the Venice Commission. https://go.usa.gov/xUCF3