Imprimare
PDF

Amenzi mai mari pentru încălcarea ordonanţelor militare


Începând cu data de 3 aprilie intră în vigoare O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.
 
Cu alte cuvinte, se modifică valoarea amenzilor ce vor fi aplicate persoanelor fizice şi juridice.
 
La data de 31 martie a.c., în Monitorul Oficial al României a fost publicată O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.
 
Conform noii reglementări, art. 28 se modifică şi va avea următorul conţinut:  (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice. (2) Pe lângă sancţiunea contravenţională principală prevăzută la alin. (1), în funcţie de natura şi gravitatea faptei, se pot aplica şi una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare, prevăzute în ordonanţele militare: a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie; b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate; c) suspendarea temporară a activităţii; d) desfiinţarea unor lucrări; e) refacerea unor amenajări”.